Privacy Policy

Ved å registrere deg og/eller bestille, samtykker du i at Linda Kristiansen Limited Editions (heretter kalt LKLE) lagrer og benytter opplysninger om dine kjøp samt de kontaktopplysninger du oppgir. Vi behandler dine personopplysninger med største varsomhet, og garanterer at dine kundeopplysninger kun benyttes av LKLE. Opplysningene lagres og benyttes for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg. LKLE vil ikke overgi dine personopplysninger til en annen tredjepart. 

_____________________________________________________________________________________________________________________
 
By registering and / or ordering, you agree that Linda Kristiansen Limited Editions (hereinafter referred to as LKLE) stores and uses information about your purchases as well as the contact details you provide. We treat your personal information with the greatest care and guarantee that your customer information is only used by LKLE. The information is stored and used to fulfill our obligations to you. LKLE will not transfer your personal information to another third party.